Juridische Informatie

SAS HOTEL DE ROUBAIX
6 rue Greneta
75003 Paris
R.C Paris B 552 105 314 00017
APE 5510 Z
TVA intracommunautaire FR20552105314
Capital social : 192 000€
Tél. : +33142728991
https://www.hdroubaix.fr/

IT-wetgeving en vrijheid: de site is het onderwerp van een verklaring aan de nationale commissie Informatique et Liberté. U hebt het recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van gegevens over u (artikel 34 van de wet “Informatique et Libertés”). Om van dit recht gebruik te maken, kunt u contact opnemen met hotel.de.roubaix@orange.fr.

Eigendom: de website en de informatie die deze bevat, wordt beschermd door de Franse wet op intellectuele eigendom en internationale conventies. Met uitzondering van gebruik in de familiekring of privégebruik mogen de site en enig element van de inhoud ervan niet worden gereproduceerd, gepubliceerd door een derde partij, opnieuw worden gedistribueerd, gewijzigd of opnieuw worden verzonden zonder de voorafgaande toestemming van de rechthebbenden.

Gebruiksvoorwaarden van de website www.hdroubaix.fr/
De site en elk van de elementen, inclusief maar niet beperkt tot de handelsmerken, logo’s, pictogrammen, computergraphics, foto’s, die het samenstellen, worden beschermd door internationale intellectuele eigendomsrechten. De inhoud op de site is eigendom van het hotel van Roubaix of andere bedrijven. Elk gebruik, reproductie of weergave, op welke manier dan ook, en op welk medium dan ook, van alle of een deel van de site en / of elementen waaruit het bestaat, is niet toegestaan ​​zonder de uitdrukkelijke toestemming van het hotel. Roubaix.

IT-wetgeving en vrijheid: de site is het onderwerp van een verklaring aan de nationale commissie “Informatique et Liberté”. U hebt het recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van gegevens over u (artikel 34 van de wet “Informatique et Libertés”). Om van dit recht gebruik te maken, kunt u contact opnemen met hotel.de.roubaix@orange.fr.

Eigendom: de website en de informatie die deze bevat, wordt beschermd door de Franse wet op intellectuele eigendom en internationale conventies. Met uitzondering van gebruik in de familiekring of privégebruik mogen de site en enig element van de inhoud ervan niet worden gereproduceerd, gepubliceerd door een derde partij, opnieuw worden gedistribueerd, gewijzigd of opnieuw worden verzonden zonder de voorafgaande toestemming van de rechthebbenden.

Gebruiksvoorwaarden van de website www.hdroubaix.fr/
De site en elk van de elementen, inclusief maar niet beperkt tot de handelsmerken, logo’s, pictogrammen, computergraphics, foto’s, die het samenstellen, worden beschermd door internationale intellectuele eigendomsrechten. De inhoud op de site is eigendom van het hotel van Roubaix of andere bedrijven. Elk gebruik, reproductie of weergave, op welke manier dan ook, en op welk medium dan ook, van alle of een deel van de site en / of elementen waaruit het bestaat, is niet toegestaan ​​zonder de uitdrukkelijke toestemming van het hotel. Roubaix.

auteursrecht

Deze hele website valt onder de Franse en internationale wetgeving inzake auteursrecht en intellectueel eigendom
(Artikel L.111-1 van de Code of Intellectual Property). Alle reproductierechten zijn voorbehouden, inclusief downloadbare documenten en iconografische en fotografische afbeeldingen. De reproductie van alle of een deel van deze website op welk medium dan ook, is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de directeur van de publicatie.

De reproductie van de teksten op een papieren drager is toegestaan binnen het onderwijskader, met inachtneming van de volgende 3 voorwaarden :

    • gratis verspreiding
    • respect voor de integriteit van de gereproduceerde documenten (geen wijziging of wijziging)
    • Duidelijke en leesbare citaat van de bron in de volgende vorm: “Dit document komt van een website in eigendom van SAS Hotel Roubaix – Parijs. Reproductierechten zijn gereserveerd en strikt beperkt. In het geval van een website moet het adres van de site verschijnen.

De merken die op deze website worden vermeld, zijn geregistreerd door de bedrijven waarvan zij de eigenaar zijn. Neem voor enig ander gebruik contact met ons.

Hotel -en RGPD-voorschriften

De nieuwe Europese verordening over de bescherming van persoonsgegevens (de RGPD) is van kracht sinds 25 mei 2018. Het hotel de Roubaix heeft niet gewacht tot deze verordening uw gegevens beschermt: vertrouwelijkheid en veiligheid zijn altijd al geweest onze absolute prioriteit. Dit zijn gegevens die u direct of indirect identificeren. De RGPD versterkt de rechten van Europese burgers en geeft hen meer controle over hun persoonlijke gegevens.

Uw contactgegevens en bestelgegevens worden door het hotel verwerkt om te zorgen voor zowel de juiste uitvoering van onze service als een bewaking van de kwaliteit van de aangeboden service. Bovendien worden al deze gegevens gehost in Frankrijk. Wat betreft uw bankgegevens, ze zijn beveiligd via onze boekingsprovider SiteMinder via “the booking button”.
Zich bewust van het belang van de bescherming van uw persoonlijke gegevens, informeert het hotel de Roubaix u over de bepalingen ervan in de volgende regels.

Cookie managementbeleid

Wanneer u onze website bezoekt die is toegewijd aan Hotel de Roubaix, kan informatie worden vastgelegd of gelezen op uw terminal via “cookies”.

De cookies op hdroubaix.fr worden voornamelijk gebruikt om:

  • Boek een kamer met het online boekingsformulier en toegang tot de beschikbaarheid
  • help je browsen en meet het publiek van de website,
  • Deel content die op de site is gepubliceerd met andere mensen door bijvoorbeeld op de Facebook-knop ‘Vind ik leuk’ te klikken
  • Identificeer jezelf wanneer je ons feedback wilt geven in de vorm van opmerkingen, …

over uw persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens zijn gegevens over u. Deze omvatten uw naam, adres en e-mailadres. U hoeft geen persoonlijke gegevens te verstrekken om onze website te bekijken. In sommige gevallen hebben we uw naam en adres nodig, evenals aanvullende informatie om u de gevraagde service te kunnen aanbieden om bijvoorbeeld de boeking van uw verblijf in het hotel te kennen.

Hetzelfde geldt als u ons om documentatie vraagt of als wij uw vragen beantwoorden op uw verzoek. In dit geval zullen we u altijd informeren. Bovendien slaan we de gegevens die u ons hebt gestuurd alleen automatisch of vrijwillig op.

Wanneer u een van onze services gebruikt, verzamelen we over het algemeen alleen de gegevens die nodig zijn om onze service te leveren. We kunnen u om andere informatie vragen, die vrijwillig van aard is. Wanneer we persoonlijke informatie verwerken, doen we dat om u onze service te bieden of om onze zakelijke doelstellingen na te streven.

Niet-persoonlijke gegevens worden automatisch vastgelegd

Wanneer u onze website bezoekt, slaan we bepaalde informatie op om administratieve en technische redenen. Dit is de browser die u gebruikt, de versie, de datum en tijd van de bezoeken en het IP-adres.

Deze gegevens zijn geanonimiseerd en worden alleen gebruikt voor statistische doeleinden of om onze internet- en online services te verbeteren.

Ces données anonymisées sont stockées séparément des données personnelles sur des systèmes sécurisés et ne peuvent pas être attribuées à des personnes individuelles. Cela signifie que vos informations personnelles restent protégées à tout moment.

De rechten die u heeft op uw gegevens

Als u een account hebt of opmerkingen op de site hebt achtergelaten, kunt u een verzoek indienen om een bestand te ontvangen met alle persoonlijke gegevens die we over u hebben, inclusief de gegevens die u ons hebt verstrekt.

 

U kunt op elk gewenst moment, op aanvraag en kosteloos, ons om informatie vragen over u die in ons bezit is; laat ze wijzigen, blokkeren of verwijderen. U hebt ook recht op de beperking van de behandeling (artikel 18 RGPD), het recht om zich te verzetten tegen behandeling (artikel 21 RGPD) en het recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 RGPD). Hierbij wordt geen rekening gehouden met gegevens die zijn opgeslagen voor administratieve, juridische of veiligheidsdoeleinden.
Neem in dit geval rechtstreeks contact met ons op.

Opslagtijden van uw gegevens

Als u een opmerking achterlaat, worden de opmerking en de metagegevens voor onbepaalde tijd bewaard. Hiermee worden de volgende opmerkingen automatisch herkend en goedgekeurd, in plaats van ze achter te laten in de moderatierij.
 

Voor gebruikers die zich op onze site registreren (als dit mogelijk is) slaan we ook de persoonlijke gegevens op die in hun profiel zijn vermeld. Alle gebruikers kunnen op elk moment hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen (behalve hun gebruikersnaam). Sitebeheerders kunnen deze informatie ook bekijken en bewerken.

Over beveiliging

We hebben technische en administratieve beveiligingsmaatregelen getroffen om uw persoonlijke gegevens te beveiligen tegen verlies, vernietiging, manipulatie en ongeoorloofde toegang. Al onze werknemers evenals de dienstverleners die voor ons werken, zijn onderworpen aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
Dankzij hoge veiligheidsnormen (SSL) wordt de overdracht van al uw persoonlijke gegevens online (adres, bestelling, enz.) Automatisch gecodeerd, zodat ze vertrouwelijk blijven.
 

Wat betekent SSL?

SSL is de afkorting van Secure Socket Layer, een veilig internetuitwisselingsprotocol. Het zorgt voor de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens (uw klantnummer, uw betalingsvoorwaarden, inclusief bankgegevens) door ze te versleutelen zodat ze alleen leesbaar zijn voor het betalingssysteem.
Wat is ons coderingsproces?
We coderen uw gegevens met het protocol: SSL 3.0 coderingssleutel: RSA 1024 Bit, RC4 128 Bit.
Alleen browsers die beginnen met versie 5.X ondersteunen de 1024-bits coderingssleutel die nodig is voor gegevensbeveiliging. In het geval van een oudere versie kan alleen een coderingssleutel van 512 Bit worden bereikt.
Welke persoonlijke gegevens zijn zo beveiligd?

• Persoonlijke informatie (adres, telefoonnummer, etc.)
• Betalingsvoorwaarden
• Bankgegevens

Onze beveiliging is onderhevig aan een continu verbeteringsproces en ons privacybeleid wordt voortdurend herzien. Zorg ervoor dat je de nieuwste versie hebt.

Ingesloten inhoud van andere sites

Artikelen op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, artikelen …). Inhoud die is ingesloten vanaf andere sites, gedraagt zich op dezelfde manier als wanneer de bezoeker naar die andere site zou gaan.

 

Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, trackingtools van derden insluiten, uw interacties met deze ingesloten inhoud bijhouden als u een verbonden account op hun website heeft.

opmerkingen

Wanneer u een opmerking op onze website achterlaat, worden de gegevens die in het opmerkingenformulier zijn ingevoerd, maar ook uw IP-adres en de user-agent van uw browser verzameld om ons te helpen ongewenste reacties op te sporen.

 

Een geanonimiseerd kanaal gemaakt op basis van uw e-mailadres (ook hash genoemd) kan naar de Gravatar-service worden verzonden om te controleren of u de service gebruikt. De vertrouwelijkheidsclausules van de Gravatar-service zijn beschikbaar ici. Na validatie van uw reactie, wordt uw profielfoto zichtbaar zichtbaar naast uw opmerking.

Computer gegevens : Google-Analytics

We gebruiken Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hierna “Google”. Google Analytics maakt gebruik van “cookies”, tekstbestanden die op uw computer zijn opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken.

De door deze cookies gegenereerde informatie, zoals het tijdstip, de plaats en de frequentie van uw bezoek aan de website, inclusief uw IP-adres, wordt in de Verenigde Staten naar Google verzonden en daar opgeslagen.
We gebruiken Google Analytics op onze website met de toevoeging “_gat._anonymizeIp”. In de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, worden IP-adressen ingekort en aldus geanonimiseerd door Google.

Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van onze site te evalueren, om rapporten over de activiteiten van onze website samen te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot de activiteit van de site en het gebruik van internet. Google kan deze informatie ook overdragen aan derden indien wettelijk vereist of als derden deze informatie namens Google verwerken.
Volgens zijn eigen verklaringen, associeert Google in geen geval IP-adressen met andere gegevens van Google. U kunt de installatie van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig te configureren; We vestigen uw aandacht echter op het feit dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

Bovendien biedt Google een uitschakelingsmodule voor de meest populaire browsers, waarmee u beter kunt bepalen wat Google verzamelt op de sites die u bezoekt. De module informeert JavaScript (ga.js) van Google Analytics dat geen websitebezoekinformatie naar Google Analytics moet worden verzonden. De invoegtoepassing Browseruitschakeling van Google Analytics vormt echter geen beletsel voor de overdracht van informatie aan ons of voor een andere webanalyseservice die we mogelijk gebruiken. Zie de volgende koppeling voor meer informatie over het installeren van de invoegtoepassing voor browsers: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Als u onze site bezoekt via een mobiel apparaat (smartphone of tablet), moet u op deze link klikken om te voorkomen dat Google Analytics deze site in de toekomst bijhoudt. Dit is ook mogelijk als alternatief voor de bovenstaande browsermodule. Door op de link te klikken, plaats je een deactiveringscookie in je browser, alleen geldig voor die browser en dit domein. Als u cookies in deze browser verwijdert, wordt de deactiveringscookie ook verwijderd, dus u moet opnieuw op de link klikken.
Als u Google toestemming heeft gegeven om uw web- en app-navigatiegeschiedenis te linken aan uw Google-account en uw Google-accountgegevens te gebruiken om uw advertenties te personaliseren, gebruikt Google uw gegevens met Google Analytics-gegevens om doelgroeplijsten van Google Analytics te maken. remarketing van meerdere apparaten. Om dit te doen, verzamelt Google Analytics als eerste stap op uw website uw door Google geverifieerde ID (dat wil zeggen, persoonlijk identificeerbare informatie) die is gekoppeld aan uw Google-account. Later zal Google Analytics uw gebruikersnaam tijdelijk koppelen aan uw Google Analytics-gegevens om ons doel te optimaliseren.
Als u niet akkoord gaat, kunt u zich afmelden via het gedeelte ‘Mijn account’ van uw Google-account.

Wijzigingen in dit privacybeleid

We behouden ons het recht voor om ons privacybeleid indien nodig aan te passen in het geval van nieuwe technologieën die worden gebruikt of gewijzigd.

Zorg ervoor dat u over de nieuwste versie van uw besturingssystemen en browsers beschikt. Mochten er fundamentele wijzigingen in dit privacybeleid worden aangebracht, dan zullen we dit op onze website beschikbaar stellen.

Voor vragen over vertrouwelijkheid kunnen geïnteresseerde partijen en bezoekers van onze website contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming op: hotel.de.roubaix@orange.fr